privateum-logo
iphone-download
iphone-download

Be aware of SCAMS! PRI (contract address: 0xb10be3f4c7e1f870d86ed6cfd412fed6615feb6f) is only available on BscScan Network

PRI

token

Proč kryptoměnový token Privateum (PRI)?

Kryptografický („utility“) token PRI je srdcem Privateum Global. Je to brána umožňující jeho uživatelům přístup k produktům nebo službám nabízeným platformou Privateum. Navrhujte upgrady a diskutujte o budoucnosti krypto tokenu s komunitou Privateum.

Výhody kryptografického tokenu PRI

Každý držitel tokenu PRI je právoplatným vlastníkem tokenu Privateum.

  • Získání přístupu k síti lidí a prodeji zboží po celém světě
  • Účast na zasedáních představenstva a rozhodovacích procesech
  • Rovné hlasovací právo při strategických rozhodnutích
  • Realizace podnikatelských nápadů s komunitou Privateum

Token Supply:

Celková zásoba tokenů PRI je 80 milionů. Tento počet zůstane neměnný, protože nad rámec této počáteční nabídky nebudou vydávány ani vytvářeny nové tokeny.

80 milionů tokenů PRI bude rozděleno takto:

Tým: 30,4 milionu tokenů PRI

38%

Development: 23,2 milionu tokenů PRI

29%

Marketing: 12,8 milionu tokenů PRI

16%

Andělští investoři: 10,4 milionu tokenů PRI

13%

Veřejný prodej: 3,2 milionu tokenů PRI

4%

Proč je PRI krypto token jedinečný?

Kryptografický token PRI je založen na poměrně univerzálním modelu – družstevním obchodním modelu společnosti Privateum. Tento obchodní model je založen především na myšlence, že lidé nejen získávají protekci z růstu ceny tokenu, ale také vlastní a spravují kryptografický token a podílejí se na strategických rozhodnutích, čímž přispívají k růstu produktu.

Zapojte se do diskuze o budoucnosti růstu kryptografického tokenu PRI s komunitou Privateum a navrhněte jeho vylepšení. Zde na vašem hlase záleží!

Naši majitelé jsou našimi investory. Tudíž je tu možnost trvale přenášet úspory z rozsahu a snižovat náklady na investování a pomáhat vám ponechat si větší část výnosů!

Díky obchodnímu modelu Privateum neexistují žádné protichůdné zájmy mezi vlastníky PRI Tokenů a společností Privateum Global, protože váš finanční růst je naším úspěchem!

Přejít nahoru

Becoming a member of co-op is even easier now.

Get PRI token to become a member of Privateum
Global Co-Op and get all the advantages to reveal your financial potential.

Wallet-dashboard-